Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ciągu ostatnich lat zdobywałam doświadczenie zawodowe pracując w kilku prywatnych ośrodkach oraz placówkach oświatowych.

W swojej praktyce psychoterapeutycznej opieram się głównie na myśleniu systemowym. Wykorzystuję również techniki terapii poznawczo-behawioralnej. Chętnie sięgam także po techniki relaksacyjne oraz wizualizację.

Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, gdzie stale podnoszę swoje kwalifikacje.

Ukończyłam Kurs Podstawowy Terapii Systemowej w WTTS w Poznaniu, natomiast w listopadzie 2019 rozpoczynam Kurs Zaawansowany. Stałym elementem mojego rozwoju zawodowego jest systematyczna superwizja.

Stale dbam o podnoszenie swoich umiejętności poprzez udział w licznych szkoleniach, warsztatach czy konferencjach.

Wybrane ukończone szkolenia:

  • szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Warszawa),
  • szkolenie Trening Umiejętności Społecznych (Fundacja Pomoc Autyzm, Warszawa),
  • Studium Terapii Dzieci i Młodzieży (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Wrocław),
  • szkolenie z zakresu metody Kids’ Skills,
  • szkolenie z zakresu pracy terapeutycznej z dzieckiem i rodziną w sytuacji rozwodu,
  • kurs Racjonalnej Terapii Zachowania (Simontonowski Instytut Zdrowia, Lublin).

 

Serdecznie zapraszam, porozmawiajmy!