Moje życie zawodowe

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ciągu ostatnich lat zdobywałam doświadczenie zawodowe pracując w kilku prywatnych ośrodkach zajmujących się pomocą psychologiczną, a także w szkole podstawowej, warsztacie terapii zajęciowej, środowiskowym domu samopomocy, hospicjum domowym.

W swojej praktyce psychoterapeutycznej opieram się na myśleniu systemowym. Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, gdzie stale podnoszę swoje kwalifikacje.

Ważnym elementem mojego rozwoju zawodowego jest systematyczna superwizja.

 

Wybrane szkolenia:

  • systemowy coaching dla rodziców (rozpoczęcie w styczniu 2024, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, Poznań),
  • systemowa terapia dzieci i młodzieży (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, Poznań),
  • kurs zaawansowany terapii systemowej (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, Poznań),
  • kurs podstawowy terapii systemowej (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, Poznań),
  • szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Warszawa),
  • szkolenie Trening Umiejętności Społecznych (Fundacja Pomoc Autyzm, Warszawa),
  • Studium Terapii Dzieci i Młodzieży (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Wrocław),
  • szkolenie z zakresu metody Kids’ Skills,
  • szkolenie z zakresu pracy terapeutycznej z dzieckiem i rodziną w sytuacji rozwodu (Bliżej Terapii, Poznań),
  • kurs Racjonalnej Terapii Zachowania (Simontonowski Instytut Zdrowia, Lublin).

 

Moje życie prywatne

Jestem żoną, mamą, córką, siostrą, przyjaciółką. Jestem fanką kryminałów w postaci książek oraz filmów, spacerów, podróży i przyrody.

 

Serdecznie zapraszam, porozmawiajmy