W czym mogę pomóc

Bywa, że w życiu każdego z nas może pojawić się moment kiedy poczujemy, że chcemy coś zmienić. Może być to związane z potrzebą własnego rozwoju lub odczuwanym dyskomfortem w związku z różnymi okolicznościami. W takich chwilach można skorzystać z pomocy psychologa, psychoterapeuty.

Poniżej znajdują się formy oferowanej przeze mnie pomocy.

 

Konsultacje psychologiczne

To spotkania, które mają pomóc w podjęciu decyzji przybliżających daną osobę do wybranych celów lub rozwiązania określonych problemów. Rozważamy wspólnie, jaki rodzaj ewentualnej pomocy byłby dla konkretnej osoby najbardziej wskazany. Konsultacje często są też wstępem do psychoterapii, ale decyzję o tym zawsze podejmuje Klient.

 

Psychoterapia indywidualna

Zapraszam osoby dorosłe, które:

 • mają trudność w utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji,
 • są uwikłane w trudne relacje,
 • chcą lepiej zrozumieć swoje emocji i radzić sobie z nimi,
 • mają niskie poczucie własnej wartości,
 • cierpią z powodu obniżonego nastroju, depresji czy lęków,
 • są przeciążone stresem,
 • odczuwają dolegliwości psychosomatyczne,
 • nie mogą sobie poradzić z trudnymi doświadczeniami z przeszłości.

a

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Pracę z dziećmi i młodzieżą podejmuję przy ścisłej współpracy z rodzicami/opiekunami. Zapraszam na spotkanie rodziców, których dzieci m.in.:

 • mają obniżony nastrój,
 • mają stany lękowe,
 • są nerwowe, agresywne,
 • mają trudności z wyrażaniem emocji,
 • okaleczają się,
 • mają niską samoocenę,
 • przejawiają trudności w relacjach społecznych,
 • przejawiają trudności emocjonalne w związku z rozstaniem/rozwodem rodziców.

Wsparcia psychologicznego udzielam dzieciom wyłącznie po wstępnych konsultacjach z rodzicami/opiekunami dziecka.

 

Psychoterapia rodzin

Zapraszam rodziny, które:

 • znalazły się w kryzysie,
 • funkcjonują w niesatysfakcjonujących relacjach,
 • napotykają różne trudności, które odbijają się na funkcjonowaniu systemu rodzinnego.

Bywa, że nie wszyscy członkowie rodziny są gotowi na podjęcie terapii. Nie jest to przeszkodą, aby ci którzy są nią zainteresowani ją rozpoczęli. Nie potrzebujemy całej rodziny w gabinecie, aby móc o niej rozmawiać i wprowadzać w jej funkcjonowanie zmiany.

 

d