Psychoterapia dzieci i młodzieży

W  przypadku, gdy jakiś problem dotyczy dziecka czy nastolatka na pierwsze spotkania zapraszam jego rodziców, aby móc poznać ich perspektywę dla sprawy. Jest to również okazja do zebrania wywiadu, a więc stosunkowo szerokiego poznania historii rodziny. Pracę z dziećmi i młodzieżą podejmuję wyłącznie przy ścisłej współpracy z rodzicami/opiekunami. Zapraszam na spotkanie rodziców, których dzieci m.in.:

  • mają obniżony nastrój,
  • mają stany lękowe,
  • są nerwowe, agresywne,
  • mają trudności z wyrażaniem emocji,
  • okaleczają się,
  • mają niską samoocenę,
  • przejawiają trudności w relacjach społecznych,
  • przejawiają trudności emocjonalne w związku z rozstaniem/rozwodem rodziców.

W przypadku, gdy rodzice niepełnoletniego dziecka się rozstali, są rozwiedzeni udział dziecka w spotkaniu jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu zgody obojga rodziców.

Koszt spotkania: 130 zł/50 min.