Psychoterapia rodziny

Psychoterapia rodziny jest wyjątkowym spotkaniem dla członków całej rodziny, gdyż mają okazję w niecodziennych okolicznościach się spotkać, posłuchać, przyjrzeć perspektywie bliskich na różne kwestie.

Zapraszam rodziny, które:

  • znalazły się w kryzysie w związku z określonymi okolicznościami,
  • ich relacje są niesatysfakcjonujące,
  • napotykają różne trudności, które odbijają się na funkcjonowaniu systemu rodzinnego.

Koszt spotkania: 180 zł/75 min.