Pomagam indywidualnie osobom dorosłym, które doświadczają pewnych trudności życiowych i czują, że chcą coś zrozumieć, czemuś się przyjrzeć, coś zmienić. Pomagam osobom, które:

 • często doświadczają trudnych emocji, takich jak złość, lęk, smutek, poczucie winy,
 • mają ograniczone umiejętności nawiązywania satysfakcjonujących relacji,
 • doświadczyły szeroko pojętego kryzysu, straty,
 • mają niskie poczucie własnej wartości,
 • czują, że brakuje im motywacji,
 • są przeciążone stresem,
 • mają poczucie bezradności, bezsensu.

 

Pomagam dzieciom i ich rodzicom, w sytuacji, gdy pojawiają się u dzieci:

 • obniżony nastrój,
 • lęki,
 • wycofanie społeczne,
 • brak umiejętności nawiązywania satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami czy rodziną,
 • agresja,
 • autoagresja,
 • niska samoocena,
 • trudności w odnalezieniu się w nowej sytuacji rodzinnej, np. w kontekście rozstania rodziców, śmierci członka rodziny,
 • trudności w sytuacji różnych zmian, np. szkoły, miejsca zamieszkania.

Zwykle pierwsze spotkanie w kontekście psychoterapii dziecka odbywa się wyłącznie z rodzicami. Ważne, aby oboje rodzice postarali się uczestniczyć w spotkaniu.

 

Pomagam całym rodzinom, gdy:

 • ich relacje przestają być satysfakcjonujące,
 • doszło do zdarzeń, które nadszarpnęły wzajemne zaufanie, poczucie bezpieczeństwa,
 • planują rozstanie, rozwód i chciałyby go dokonać łagodnie np. z myślą o dzieciach,
 • ciężko im się porozumieć i potrzebują wsparcia osoby postronnej.

 

Zapraszam do rozmowy.